Anunt de participare pentru achizitia de materiale promotionale si articole de papetarie in cadrul proiectului “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)” Cod proiect: 15.3.1.002

 1. Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl.C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/ 413 338

E-mail: crucearosie.dolj@gmail.com, dolj@crucearosie.ro

Adresă de internet: www.crucearosie.ro

 

 1. Locul executiei contractului: judetul Dolj.

 

 1. Categoria şi descrierea produselor/serviciilor care urmează a fi prestate:

Achizitia de materiale promotionale si articole de papetarie este necesara pentru desfasurarea cursurilor de prim ajutor si consiliere psihologica organizate in cadrul proiectului.

Vor fi achizitionate, pentru fiecare din cele 9 evenimente (cursuri):

 

 • Pix plastic personalizat, mina albastra, personalizare tampografie, policromie doua pozitii, inclusiv creatie grafica – 20 buc./eveniment (curs);
 • Mapa A4, 2 buzunare interioare, policromie 1 fata, carton lucios mat (300 gr/m.p), inclusiv creatie grafica – 20 buc./eveniment (curs);
 • Bloc notes cu spira, format A5, coperta embosata, hartie coperta 170 gr/m.p., hartie interior 60 gr/m.p., inlusiv creatie grafica – 20 buc./eveniment (curs).

 

Conceptul de creatie grafica va fi prezentat de ofertantul castigator, pentru fiecare produs, la data semnarii contractului.

Achizitorul va transmite prestatorului o nota de comanda pentru serviciile care urmeaza a fi executate, pentru fiecare eveniment. Nota de comanda va cuprinde data livrarii si va fi transmisa cu mimimum 10 zile calendaristice inainte de data livrarii.

Prestatorul are obligatia de a executa serviciile comandate de achizitor prin nota de comanda in termen de maximum 10 zile calendaristice.

 

Toate materialele vor fi create de catre prestator cu respectarea stricta a prevederilor Manualului de Identitate Vizuala a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, in forma valabila la data  respectiva conform „Manualului de  Implementare a  Proiectului”, disponibil la  http://www.interregrobg.eu.

 

 1. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA

 

 1. Prezentarea ofertei

Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT, care poate fi solicitat la adresele de mail indicate si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Declaratie de eligibilitate – original
 • Declaratie privind conflictul de interese – original
 • Certificat ONRC sau echivalent (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC) – în copie xerox, conform cu originalul
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie xerox, conform cu originalul

 

Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

 

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 – 16:00. Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru Achizitia de materiale promotionale si articole de papetarie” proiect “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)”. A nu se deschide pana la data de 07.12.2016, ora 12.00″.

 

 

 1. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/ 413 338

E-mail: crucearosie.dolj@gmail.com, dolj@crucearosie.ro

Adresă de internet: www.crucearosie.ro

Persoana de contact: Maria Vintila – Director.

 

 

 

 1. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

 

 1. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 07.12.2016, ora 12.00.

 

 1. Adresa la care vor fi depuse ofertele: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, Jud. Dolj.

 

 1. Limba de redactare a ofertelor: limba română

 

 

 1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.12.2016, ora 12.00.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

Contestatii pot fi depuse pana pe data de 09.12.2016, ora 16.00, la sediul organizatiei.

 

 1. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

 

 1. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:

Dna Maria Vintilă – Presedinte

Dna Șovoiu Virginia – membru

Dna Ramona Riza Vera – membru

dna Patru Iulia Cecilia – membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

 

 

 1. Sursa de finantare

Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria,

Axa prioritara 3 “O regiune sigura”,

Obiectivul Specific 3.1 “Imbunatatirea managementului riscului comun in domeniul transfrontalier”

Proiect “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)”

Cod proiect: 15.3.1.002

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *