Anunt de participare pentru achizitia de echipamente (laptop si aparat foto) in cadrul proiectului “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)” Cod proiect: 15.3.1.002

 1. Denumirea, adresa, nr, de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale achizitorului:

 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl.C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/ 413 338

E-mail: crucearosie.dolj@gmail.com, dolj@crucearosie.ro

Adresă de internet: www.crucearosie.ro

 

 1. Locul executiei contractului: judetul Dolj, localitatea Craiova.

 

 1. Categoria şi descrierea produselor care urmează a fi furnizate:

 

Denumire produs Specificatii tehnice

 

Cantitate
LAPTOP Processor – 2 cores, 2.00 – 3.10 GHz, 4MB, Memory 8GB (2x 4096MB) – DDR3, 1600 Mhz, HDD 1000GB, Monitor max. 16’ – 1920×1080 (Full HD), softwere (OS) 1
CAMERA FOTO Efective pixels, MP: Aprox. 20, Optical zoom: 10x, Video:  (HD) 1280 x 720, (L) 640 x 480

 

1

 

 

 1. Procedura aplicata: CUMPARARE DIRECTA, pentru fiecare produs in parte.

 

 1. Prezentarea ofertei

Ofertantii vor prezenta oferta de pret, IN FORMAT  TIPIZAT, care poate fi solicitat la adresele de mail indicate si INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Declaratie de eligibilitate – original
 • Declaratie privind conflictul de interese – original

 

Ofertele care nu sunt insotite de documentele solicitate nu vor fi evaluate.

NU  se accepta oferte de pret pentru produse cu alte caracteristici decat cele descrise.

 

Ofertele se vor transmite prin posta/curier sau vor fi depuse personal la sediul organizatiei, pana la data limita de depunere, zilnic, in timpul programului de lucru: L-V 08:00 – 16:00. Ofertele vor fi depuse in plic/ambalaj inchis pe care se va face mentiunea: „Oferta pentru Achizitia de echipamente” proiect “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)”. A nu se deschide pana la data de 21.12.2016, ora 10.00″.

 

 

 1. Denumirea, adresa, nr. telefon, nr. fax, si adresa de e-mail de unde pot fi solicitate informatii suplimentare:

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

Telefon/Fax: 0251/ 413 338

E-mail: crucearosie.dolj@gmail.com, dolj@crucearosie.ro

Adresă de internet: www.crucearosie.ro

Persoana de contact: Maria Vintila – Director.

 

 1. Criteriu de atribuire:

Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului: PRETUL CEL MAI SCAZUT, pentru fiecare produs.

 

 

 1. a. Termenul limită pentru primirea ofertelor: 21.12.2016, ora 10.00.

 

 1. Adresa la care vor fi depuse ofertele: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, Jud. Dolj.

 

 1. Limba de redactare a ofertelor: limba română

 

 

 1. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21.12.2016, ora 10.00.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dolj
Adresă: blv. N. Titulescu, bl. C3, ap. 3, Craiova, judetul Dolj, Romania

 

 

 1. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:

90 zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

 

 1. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor:

Dna Maria Vintilă – Presedinte

Dna Șovoiu Virginia – membru

Dna Ramona Riza Vera – membru

dna Patru Iulia Cecilia – membru de rezerva pentru oricare dintre membrii comisiei

 

 

 1. Sursa de finantare

Sursa de finantare este Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria,

Axa prioritara 3 “O regiune sigura”,

Obiectivul Specific 3.1 “Imbunatatirea managementului riscului comun in domeniul transfrontalier”

Proiect “Opozitie comunitara asupra evenimentelor dezastruoase (CODE)”

Cod proiect: 15.3.1.002

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *